Skip links

vDrive Academy

Теоретична подготовка

Какво представлява курсът?

Начин на работа

Tеоретичната подготовка в Автошкола „V Drive Academy“ се провежда от дипломирани преподаватели с богат опит и е насочена към онези от Вас, които изпитват затруднения с прилагане на Закона за движение по пътищата.

Обучението се провежда в модерен, интерактивен учебен кабинет, посредством презентации и видеа, които допринасят за по-лесното, точно и ясно възприемане на материала.

Запиши се на курс по теоретична подготовка

Други курсове