Skip links

vDrive Academy

Категория "А2"

Какво представлява курсът?

Придобиването на свидетелство за управление на МПС от категория „А2“, позволява управлението на мотоциклет с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg. За започване на курса е необходимо, кандидатът да отговаря на следните изисквания:
– навършени 17 години и 9 месеца.
– завършен минимум първи гимназиален етап на средно образование (10клас).

Обучението е изградено на модулен принцип и е разделено на теоретична и практическа част.

ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА
Разделена е в два модула:
1. „Безопасност на движението по пътищата“
2. „Общо устройство на МПС“. Обучението се провежда в учебния кабинет на „V Drive Academy“, който се намира в кв. Младост 2, ул.“Св. Киприян“ № 260.

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ включва модул „Управление на МПС“ и е разделено на две части:

1. Управление на специализиран полигон, където се тренират и изпълняват 5 упражнения.

2. Градско кормуване.
Обучението, което трябва да премине, изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са
в зависимост от правоспособността, която притежава:

Без правоспособност или с правоспособност за категория „АМ“- 40 учебни часа теоретично обучение („Безопасност на движението по пътищата“ и „Общо устройство на МПС“) и 20 учебни часа управление на мотоциклет на полигон и в градски условия. След приключване на обучението се полагат: вътрешен теоретичен и практически изпит и външен теоретичен и практически изпит пред Регионална Дирекция Автомобилна Администрация.

При придобита правоспособност от категория „А1“ преди по-малко от две години - обучението отново е по намален хорариум от 14 учебни часа - практика.

при придобита правоспособност от категория „А1“ преди повече от две години - обучението е по намален хорариум от 7 учебни часа - практика.

при придобита правоспособност от категория „В“ - 4 учебни часа теоретично обучение ( „Общо устройство на МПС“) и 20 учебни часа управление на мотоциклет на полигон и в градски условия. ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ НЕ СЕ ИЗИСКВА. Полага се единствено вътрешен Практически изпит и Практически изпит пред РДАА.

Необходими документи за записване:

Диплома за завършено основно, средно или висше образование или Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Една снимка, паспортен формат, която ще бъде прикачена към документите ви.

Декларация за записване на шофьорски курс, която трябва да изтеглите, попълните и да качите при записване за курс.

Изтегли

Ако нямате навършени 18 години, е необходимо да приложите попълнена Декларация за Родителско съгласие.

Изтегли

Други курсове