Skip links

vDrive Academy

Шофьорски курс категория "B"

Какво представлява курсът?

Шофьорски курс категория "B"

Придобиването на свидетелство за управление на МПС от категория „В“, позволява управлението на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с допустима максимална маса до 3500кг и до 8 места за сядане, без мястото на водача!

За започване на курса е необходимо, кандидатът да има навършени 17 години и 9 месеца, както и завършен минимум първи гимназиален етап на средно образование (10клас). Курсът включва 40 учебни часа теоретична подготовка и 31 учебни часа практическа подготовка (кормуване).

Теоретична подготовка

Разделена е в два модула:

  1. Модул Общо устройство на автомобила
  2. Модул Безопасност на движението.

Обучението се провежда в учебния кабинет на „V Drive Academy“, който се намира в кв. Младост 2, ул.“Св. Киприян“ № 260. След преминаване на необходимия брой теоретични занятия, по изискване на Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация“, всеки курсист трябва да премине вътрешен теоретичен изпит, който се провежда отново в учебния кабинет на академията и се състой в решаването на една изпитна листовка съдържаща 45 въпроса, за време от 40 мин, като максималния брой наказателни точки е 10.

След успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит, кандидатът придобива право за явяване на външен теоретичен изпит пред Регионална Дирекция „Автомобилна Администрация“.

Практическа подготовка

Практическата подготовка започва с усвояването на основните групи умения – запознаване с уредите за управление на автомобила, потегляне, спиране, маневри, паркиране и други, след което се пристъпва към управление в градски условия.

Поетапно се преминава през различни възможни пътни условия, както в градска среда (интензивен трафик, управление в централна градска част), така и в извънградски условия, като постепенно се покачва и нивото на сложност от вашия инструктор, във всеки един етап.

Необходими документи за записване:

Диплома за завършено основно, средно или висше образование или Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Една снимка, паспортен формат, която ще бъде прикачена към документите ви.

Декларация за записване на шофьорски курс, която трябва да изтеглите, попълните и да качите при записване за курс.

Изтегли

Ако нямате навършени 18 години, е необходимо да приложите попълнена Декларация за Родителско съгласие.

Изтегли

Други курсове