Skip links

vDrive Academy

Дефанзивно шофиране

Какво представлява курсът?

Структура

Дефанзивното шофиране е доста дискутирана тема напоследък и е насочено както към любителите, така и към професионалните шофьори. 

В зависимост от нуждите на клиентите, ние предлагаме различни варианти на Дефанзивно шофиране. Преминава се през теоретична и практическа подготовка, като тук се надграждат стандартните техники на управление на автомобил, като целта е да се предвиждат опасните ситуации преди те да са настъпили.

Обхват

При Дефанзивното шофиране трябва да предвиждате и да очаквате неща и ситуации, които могат и да не се случат, но ако се случат, Вие трябва да бъдете подготвени за тях и да запазите пълно самообладание до тяхното преминаване!

Към Дефанзивното шофиране спада и Тактическото и Oхранително шофиране (Security Driving), което е предназначено за хора, които се занимават с охрана на високопоставени и/или застрашени лица, с дейности свързани с инкасо и други. Състои се в теоретична и практическа подготовка на специални тактики за придвижване!

Запиши се на курс по дефанзивно шофиране

Други курсове