Skip links

vDrive Academy

Фирмени обучения

Какво представлява курсът?

"Тийм Билдинг"

Фирмените обучения са насочени към малки, средни и големи фирми и предприятия, които разполагат със собствен автопарк.

Провеждат се на специализиран полигон и се организират под формата на „Тийм Билдинг“, като допринасят за намаляване на разходите и щетите по служебните автомобили,като същевременно служителите Ви ще придобият допълнителни умения и увереност.

Персонализиране

За всяко едно фирмено обучение се изготвя индивидуална програма, съобразена със спецификата и изискванията на Вашата организация.

Обучението преминава и през състезателен елемент, изразяващ се в последователно преминаване през редица упражнения за определено време и по този начин допринася за достигане на максимално ниво на адреналин по време на състезанието.

Свържи се с нас относно фирмени обучения

Други курсове